Prevádzkovateľ elektronického obchodu

Zuel SK s.r.o.
Lietavská Svinná 473
013 11 Lietavská Svinná – Babkov
Slovensko

IČO: 55 769 756
DIČ: 21 22 08 37 22
Nie je platca DPH
Zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 83280/L
Bankové spojenie pre SR (FIO) IBAN: SK8783300000002702676450

Adresa pre odoslanie tovaru na reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy – korešpondenčná adresa:

Zuzana Kubalová, Lietavská Svinná 473, 013 11 Lietavská Svinná – Babkov

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Konateľ: Zuzana Kubalová, Elena Chobotová
Tel: +421 903 443 299, +421 904 315 567
email: info@zuel.sk